Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΙ 400KW – 1MW

ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 999,985 ΚWp με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού ΚΑΛΛΙΘΗΡΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε. 2022
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500,00 ΚWp ΣΟΦΑΔΕΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ACTIVE GREENEN ENERGY ΕΠΕ 2013
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 498,33 ΚWp ΣΕΡΒΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΠΕ 2012
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 498,82ΚWp “ΠΟΥΣΙ ΠΡΙΦΤΙ”
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 1 Α.Ε. 2012
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,545ΚWp “ΠΟΛΕΜΕ”
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε. 2013
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 499,84ΚWp ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ AUG SOLAR EΠΕ 2011
Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 601,94ΚWp ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕΒΕ 2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Περισσότερα έργα