Η ΩΡΙΩΝ δραστηριοποιείται στην υλοποίηση έργων υποδομής, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τεχνικών έργων υψηλών απαιτήσεων, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν από τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων, μέχρι την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για βελτιστοποίηση κόστους, την οργάνωση και διαχείριση έργων, καθώς και τη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία εγκαταστάσεων.

ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

Η εταιρεία μας έχει μακρόχρονη εμπειρία  στη μελέτη και κατασκευή κτιριακών και Η/Μ εγκαταστάσεων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

 • Κατοικίες
 • Γραφεία
 • Βιομηχανικά κτίρια / Ενεργειακά
 • Νοσοκομεία / Ιατρικά κέντρα
 • Σιδηροδρομικά έργα
 • Αεροσταθμοί
 • Έργα Καυσίμων
 • Ειδικά κτίρια στρατιωτικά / Radar
 • Εκθεσιακά κέντρα / Εμπορικά καταστήματα
 • Διάφορα ειδικά κτίρια / Μουσεία / Θέατρα / Αίθουσες συνεδριάσεων
 • Ανακατασκευές / Αναπαλαιώσεις / Ενισχύσεις διατηρητέων κτιρίων και μνημείων

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Τα έργα υποδομών που αναλαμβάνουμε εκτελούνται ως turn-key projects με έμφαση στην οργάνωση, την ποιότητα και τον χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής.

Οι κύριες κατηγορίες είναι:

 • Υδραυλικά έργα: Ύδρευση / Αποχέτευση / Αντιπλημυρικά
 • Έργα αποκατάστασης ΧΑΔΑ
 • Αναπλάσεις πλατειών και εξωτερικών χώρων
 • Έργα οδοποιίας
 • Έργα οδοφωτισμού

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού, χρηματοδότησης, προμήθειας εξοπλισμού, και turn-key κατασκευής ενεργειακών έργων αλλά και συντήρησης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα:

 • Υπηρεσίες EPC Contractor για φωτοβολταϊκά συστήματα, όπου δραστηριοποιούμαστε και σαν επενδυτές περισσότερο από 10 έτη
 • Συντήρηση υφιστάμενων μονάδων φωτοβολταϊκών συστημάτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας ως πιστοποιημένοι εταιρεία ESCO
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου, τεχνο-οικονομικές μελέτες και αναλύσεις για ενεργειακά συστήματα
 • Σχεδιασμός, μελέτη και υλοποίηση έργων Σ.Η.Θ.Υ.Α.

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ

Ειδικευόμαστε στον σχεδιασμό, την εκπόνηση της μελέτης και την κατασκευή high-tech θερμοκηπιακών μονάδων.

Έχοντας εμπειρία από την επιτυχημένη ολοκληρωμένη υλοποίηση υδροπονικής θερμοκηπιακής μονάδας 50 στρεμμάτων σε συνδυασμό με μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας), αναλαμβανουμε την υλοποίηση θερμοκηπιακών μονάδων μεγάλης κλίμακας με όλα τα χαρακτηριστικά που μεγιστοποιούν την παραγωγή.

Ο σχεδιασμός της θερμοκηπιακής μονάδας των Κήπων Καρδίτσας που κατασκευάσαμε αφορά στην καλλιέργεια ντομάτας και αποτελεί πρωτοποριακό έργο για τα ελληνικά δεδομένα.

Καθώς ο σχεδιασμός ενός θερμοκηπίου καθορίζει και τις δυνατότητες της επένδυσης σε βάθος χρόνου, δίνουμε έμφαση:

 • Στον αυτοματισμό ρύθμισης κλίματος της θερμοκηπιακής μονάδας
 • Στο σύστημα σκίασης και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Στον δροσισμό του θερμοκηπίου
 • Στη θέρμανση με μονάδα ΣΗΘΥΑ και λέβητες καύσης φυσικού αερίου
 • Στην αποθήκευση ζεστού νερού
 • Στην ανθρακολίπανση της θερμοκηπιακής μονάδας με διοξείδιο του άνθρακα (CΟ2)
 • Στα μηχανήματα άρδευσης και δοσομετρικής ανάμιξης λιπασμάτων
 • Στα μηχανήματα ανακύκλωσης νερού και θρεπτικού διαλύματος,
 • Στην οργάνωση και τον εξοπλισμό του συσκευαστηρίου
 • Στην οργάνωση της λειτουργίας του θερμοκηπίου και πώλησης των προϊόντων
 • Στη συντήρηση του θερμοκηπίου