Πρόεδρος  ……………………. ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΛΗΣ / Πολιτικός Μηχανικός
Αντιπρόεδρος  ……………….. ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ / Μηχανολόγος Μηχανικός
Διευθύνων Σύμβουλος………. ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΟΣ / Πολιτικός Μηχανικός