• Μεγαρο Χορού Καλαμάτας
  • Μεγαρο Χορού Καλαμάτας
  • Μεγαρο Χορού Καλαμάτας
  • Μεγαρο Χορού Καλαμάτας
  • Μεγαρο Χορού Καλαμάτας
  • Μεγαρο Χορού Καλαμάτας

ΜΕΓΑΡΟ ΧΟΡΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Μελέτη και κατασκευή του κτιρίου

Το κτίριο έχει συνολικό εμβαδό 6.000 τ.μ.

H αισθητική του κτιριακού συγκροτήματος χαρακτηρίζεται από την αρμονική πλαστικότητα των απαιτούμενων για τη λειτουργία του όγκων και παράλληλα από τη διαφάνεια των χώρων κοινού, που επιτρέπει την αναγνωσιμότητα των εσωτερικά του κτιρίου τεκταινόμενων.

Για το λόγο αυτό προβλέφθηκαν οι απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των ως άνω λειτουργιών. Η μεγάλη αίθουσα θεατών είναι συνολικής δυναμικότητας 682 καθήμενων, εκ των οποίων οι 122 βρίσκονται στον εξώστη, οι 10 είναι άτομα μειωμένης κινητικότητας και 550 στην πλατεία. Η δυναμική της μπορεί να αυξάνεται σε περίπου 742 θέσεις, με τη μετατροπή του pit της ορχήστρας σε υποδοχή 60 επιπλέον θέσεων (για συνεδρίαση χρήση της αίθουσας).

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 10.757.734 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2006

Περισσότερα έργα