ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ

Κατασκευή κτιρίου επιφάνειας 8.000m2 για τη στέγαση του Αρχαιολογικού Μουσείου Πέλλας.

Στο έργο περιλαμβάνονται:

  • Χώροι κοινού
  • Εκθεσιακοί χώροι
  • Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων
  • Γραφεία διοίκησης
  • Εργαστήρια συντήρησης
  • Αποθήκες
  • Η/Μ χώροι
  • Περιβάλλον χώρος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Δ/νση Μουσείων & Πολιτιστικών Κτιρίων
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: € 10.640.685
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΕΛΛΑ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2006

Περισσότερα έργα