ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

Προμήθεια για τη βελτίωση – αναβάθμιση του φωτισμού με χρήση φωτιστικών LED, τηλεδιαχείρισης και απομακρυσμένου ελέγχου ηλεκτρικού κυκλώματος στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 1.100.000 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Πανεπιστημιούπολη, Καισαριανή
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2021

Περισσότερα έργα