ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3,3 MW ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Μελέτη, προμήθεια και κατασκευή 10 φωτοβολταϊκών σταθμών ιδιαίτερης δυσκολίας στη Λέρνα Αργολίδος συνολικής ισχύος 3,3 MW.

Το έργο αυτό κατασκευάστηκε επιτυχώς σε ελάχιστο χρόνο, σε ένα βουνό με ακραία κλίση, από 45% μέχρι και 70%, γεγονός που απαιτούσε ειδική μελέτη. Τα σχεδιαστικά και κατασκευαστικά προβλήματα λόγω της μεγάλης κλίσης, αντιμετωπίστηκαν με ειδικά σχεδιασμένες μεθόδους.

Οι βάσεις στήριξης των πανέλων σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτό το έργο. Η θεμελίωση των βάσεων έγινε σε βραχώδες έδαφος με την μέθοδο της μπετόμπηξης, χρησιμοποιώντας διατρητικά μηχανήματα που τροποποιήθηκαν κατάλληλα, ειδικά για αυτήν την εφαρμογή.

Βάση: Σταθερή ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΕΒΕ
Πανέλα: Renesola JC290M-24/Bb και JC300M-24/Bb
Αντιστροφείς: Power One Trio 27,6TL

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΕΡΝΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2012

Περισσότερα έργα