Η ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1988, όταν και ιδρύθηκε ως ΔΕ-ΚΑΤ ΑΤΕ. Το 2002 διευρύνθηκε μετά από την συγχώνευση των εταιρειών ΔΕ-ΚΑΤ ΑΤΕ και ΔΙΑΥΛΟΣ ΑΤΕ και την απορρόφηση του κατασκευαστικού κλάδου της εταιρείας ΑΛΦΑΤΕΚ ΕΠΕ.

Κύριο αντικείμενο της ΩΡΙΩΝ ΑΤΕ είναι η κατασκευή έργων υποδομής, κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών τεχνικών έργων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, η παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και διαχείρισης (management) έργων, καθώς επίσης και, ως επενδυτική εταιρεία, ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Είναι γραμμένη στα μητρώα εργοληπτικών επιχειρήσεων και κατέχει πτυχίο 4ης τάξης του ΜΕΕΠ για κατασκευές δημοσίων έργων στις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ, ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

Έδρα της εταιρείας είναι τα ιδιόκτητα γραφεία της στην Αθήνα, στην οδό Λάμψα 1 στους Αμπελοκήπους και διατηρεί αποθηκευτικούς χώρους και συνεργεία σε ιδιόκτητες εκτάσεις στο Μαρκόπουλο Αττικής και στην βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων Βοιωτίας.