ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 5.505.914 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2008

Περισσότερα έργα