Επικοινωνία

ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.
Λάμψα 1
11524 Αθήνα

TEL: 210 6920995
FAX: 210 6921710

EMAIL: info@orion.com.gr

Εκπροσωπείται από:

Σπύρος Στέφος, Διευθύνων Σύμβουλος

Υπεύθυνος περιεχομένου ιστοσελίδας

ΩΡΙΩΝ Α.Τ.Ε.
Λάμψα 1
11524 Αθήνα

Αριθμός ΦΠΑ

EL094249192

Ευθύνη για το περιεχόμενο

Ως πάροχος των υπηρεσιών είμαστε υπεύθυνοι, σύμφωνα με το § 7 παρ.1 του γερμ. νόμου περί ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας και ενημέρωσης (TMG), για δικά μας περιεχόμενα σε αυτές τις σελίδες σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Σύμφωνα με τα §§ 8 έως 10 του TMG δεν είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να παρακολουθούμε ή κατά περίπτωση να ερευνούμε διαβιβασμένες ή αποθηκευμένες ξένες πληροφορίες, οι οποίες παραπέμπουν σε παράνομη δραστηριότητα.

Δεν θίγονται οι υποχρεώσεις για διαγραφή ή αποκλεισμό της χρήσης πληροφοριών σύμφωνα με τη γενική νομοθεσία. Μια σχετική ευθύνη είναι ωστόσο δυνατή μόνο μετά τη χρονική στιγμή της γνώσης μιας συγκεκριμένης παράβασης του νόμου. Όταν γίνουν γνωστές σχετικές παραβάσεις του νόμου θα διαγράψουμε αμέσως αυτά τα περιεχόμενα.

Επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει μια πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (ΗΕΔ) : https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Θα βρείτε το email μας επάνω, στη νομική σημείωση.

Δεν είμαστε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών από κάποιο κέντρο επίλυσης διαφορών για καταναλωτές.