ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕ ΣΗΘΥΑ & ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ

Η ΩΡΙΩΝ πραγματοποίησε τη μελέτη και την κατασκευή ως turn-key έργο της νέας υπερσύγχρονης υδροπονικής θερμοκηπιακής μονάδας έκτασης 50 στρεμμάτων στην Καρδίτσα, με την επωνυμία Κήποι Καρδίτσας Α.Ε., στην οποία συμμετέχει και επενδυτικά.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πλέον αυτοματοποιημένα θερμοκήπια στην Ελλάδα και αποτελεί state-of-the-art project για την υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας. Η καλλιέργεια διαρκεί όλη τη χρονιά και μπορεί να ξεπεράσει τα 70 kg/m2, τη στιγμή που μια υπαίθρια καλλιέργεια αποδίδει περίπου 7 kg/m2, ενώ ένα τυπικό θερμοκήπιο στην Ελλάδα παράγει 20-40 kg/m2.Για την κάλυψη των θερμικών αναγκών του θερμοκηπίου, εγκαταστάθηκε μηχανοστάσιο με μονάδα ΣΗΘΥΑ (Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής και Θερμικής Ενέργειας Υψηλής Αποδοτικότητας), συνολικής ισχύος 4 MW, η οποία καταναλώνει φυσικό αέριο και παράγει αφενός ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο πωλείται στο δίκτυο και αφετέρου θερμότητα μέσω ζεστού νερού, το οποίο αποθηκεύεται σε ένα θερμοδοχείο και διοχετεύεται στο θερμοκήπιο ανάλογα με τις θερμικές του ανάγκες.

Τα καπναέρια που εκλύονται από τις μηχανές καθαρίζονται και στη συνέχεια το καθαρό πλέον CO2 διοχετεύεται στο θερμοκήπιο για την ανθρακολίπανση των φυτών.


Παράλληλα, κατασκευάστηκαν κτηριακές εγκαταστάσεις γραφείων, συσκευαστηρίου, ψυκτικού θαλάμου, θαλάμου λίπανσης.

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Α.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 13.000.000 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2019

Περισσότερα έργα