ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΣΚΙΑΘΟΥ // ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΕΡΟΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ

Κατασκευάσθηκε το νέο κτίριο του αεροσταθμού στη Σκιάθο. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν είναι οι ακόλουθες:

  • Πλήρης κατασκευή κτιρίου Αεροστάθμη διαστάσεων 24 X 120 m, 5.500 m2, με φέρων οργανισμό από σκυρόδεμα, ψευδοροφές ανοικτού τύπου αεροδρομίου, δάπεδα από λευκό μάρμαρο Κοζάνης, εσωτερικά κινητά χωρίσματα, εξωτερικά υαλοστάσια αλουμινίου, αυτόματες υαλόθυρες αεροδρομίων, έπιπλα check in και μαγαζιών
  • Κεντρικός κλιματισμός, ηλεκτρικές & υδραυλικές εγκαταστάσεις, μεταφορικές ταινίες αποσκευών, οθόνες FID, συστήματα αναγγελιών πτήσεων, πυρανίχνευση, πυρόσβεση κλπ.
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου έκτασης 30.000 m2 με ασφαλτοτάπητα και πεζοδρόμια
  • Κατασκευή μεταλλικών εκτροπέων καυσαερίων αεροσκαφών 100 ton
  • Κατασκευή νέου Υ/Σ 2 Χ 1.500 KVA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Ε.Υ.Δ.Ε. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 7.539.329
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΚΙΑΘΟΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1998

Περισσότερα έργα