ΗΣΑΠ // ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ & ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

Ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός επιβατικών σταθμών της ΗΣΑΠ Α.Ε.

Το έργο αυτό αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση των ακόλουθων ανυψωτικών μηχανημάτων στους σταθμούς της ΗΣΑΠ Α.Ε.

  • Εγκατάσταση 15 ανελκυστήρων τύπου χωρίς μηχανοστάσιο
  • Εγκατάσταση 22 κυλιόμενων κλιμάκων βαρέως τύπου “ΜΕΤΡΟ” στους σταθμούς του δικτύου της ΗΣΑΠ Α.Ε.
  • Κατασκευή γυάλινων διαφανών τοιχωμάτων φρεατίων ανελκυστήρων τύπου Glass houses
  • Εγκατάσταση καθισμάτων επιβατών σε όλους τους σταθμούς της ΗΣΑΠ ΑΕ
  • Εγκατάσταση συστημάτων απαγωγής θερμότητας στα Glass houses

Στη συνέχεια η ORION ανέλαβε τη συντήρηση των κυλιομένων κλιμάκων και των ανελκυστήρων του δικτύου της ΗΣΑΠ Α.Ε.

 

Συντήρηση των ανελκυστήρων του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 165.425,44 €
Συντήρηση των κυλιομένων κλιμάκων του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 185.248,77 €
Συντήρηση των κυλιομένων κλιμάκων και των ανελκυστήρων του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 418.359,62 €
Συντήρηση των κυλιομένων κλιμάκων και των ανελκυστήρων του δικτύου της ΗΣΑΠ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 152.327,90 €
Κατασκευή δύο ανελκυστήρων στον σταθμό Κηφισιάς ΗΣΑΠ ΑΕ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
510.720,00 €
Κατασκευή και τοποθέτηση ανελκυστήρα στον σταθμό Ειρήνης ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ
ΕΙΡΗΝΗΣ
247.527,12 €
Ηλεκτρομηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός επιβατικών σταθμών της ΗΣΑΠ Α.Ε. ΑΘΗΝΑ 5.093.530,17 €
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΗΣΑΠ Α.Ε.
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΘΗΝΑ, ΚΗΦΙΣΙΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2003

Περισσότερα έργα