ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Κατασκευή συνεργείου κινητήρων αεροσκαφών MIRAGE (ΤΝΓ-198)

Κατασκευή κτιρίου εξομοιωτού αποστολών και δοκιμαστηρίου κινητήρων αεροσκαφών MIRAGE (ΤΝΓ-199)

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Γ.Ε.Α. / ΥΠ.Ε.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 1.064.526 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ

Περισσότερα έργα