ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 3.693.332 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΜΑΛΙΑΔΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2014

Περισσότερα έργα