ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 2 ΚΑΙ 3 ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ

Το έργο αυτό αφορά την μελέτη και κατασκευή της αναπαλαίωσης των διατηρητέων κτιρίων της Γαλλικής Εταιρίας Μεταλλείων Λαυρίου, Περιοχές 2 & 3.

Οι κυριότερες εργασίες που εκτελέστηκαν είναι:

  • Αποξηλώσεις και ανακατασκευές οροφών με κεραμίδια και ξύλινο σκελετό
  • Ενισχύσεις και στερεώσεις κτιρίων από λιθοδομή με τσιμεντενέσεις, μεταλλικές κατασκευές και οπλισμένη τσιμεντοκονία
  • Αποξηλώσεις και ανακατασκευές επιχρισμάτων, δαπέδων, κουφωμάτων σε τρία διατηρητέα κτίρια
  • Αντικατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
  • Νέο μεταλλικό κτίριο με τις εγκαταστάσεις του
  • Νέο κτίριο υποσταθμού με τον εξοπλισμό του
  • Εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα κτίρια
  • Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 3.457.835 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΑΥΡΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1997

Περισσότερα έργα