ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Καθαίρεση τμήματος του υφιστάμενου κτιρίου Διοικητηρίου Πύργου και κατασκευή νέου τμήματος – επέκταση του υπάρχοντος.

Κατασκευή αμφιθεατρικής αίθουσας συνεδριάσεων, προβολών, ομιλιών, συναυλιών και λοιπών εκδηλώσεων 400 θέσεων με χώρους διερμηνείας, μικροφωνική και μεγαφωνική εγκατάσταση, σύστημα προβολής.

Βεστιάριο, φουαγιέ, βοηθητικές αίθουσες γραφείων, αίθουσες συνεδριάσεων.

Μεταλλική στέγη, μεταλλικά στέγαστρα κυρίων εισόδων.

Πλακοστρώσεις, βραχόκηπος, λίμνη. Εξωτερικός φωτισμός. Νέος Υποσταθμός, Η/Ζ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 2.483.956 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2002

Περισσότερα έργα