ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ

Από το 2003 εώς και το 2009 υλοποιήσαμε πολλαπλά έργα στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και στο Ιατρικό Ψυχικού.

 

Εγκατάσταση φυσικού αερίου στην κλινική του Ιατρικού Αθηνών επί της οδού Άντερσεν 1 & Παπαδά στο Ψυχικό Αττικής
Αντικατάσταση κλιβάνου αποστείρωσης στην κλινική Ψυχικού
Εκσυγχρονισμός Κεντρικής Αποστείρωσης – Δικτύου ατμού και ανακαίνιση WC Θαλάμων Νοσιλείας στην Κλινική Ψυχικού
Αναδιαρρύθμιση, Ανακαίνιση και επέκταση της Κεντρικής Αποστείρωσης της Γενικής Κλινικής Αμαρουσίου
Εγκατάσταση νέου κλιματισμού στον 6ο όροφο της επί της οδού Διστόμου 5-7 γενικής κλινικής
Διασύνδεση λεβητοστασίων/ψυχροστασίων,  υδρόψυκτοι ηλεκτρικοί ψύκτες
Ηλεκτρολογικές Εργασίες Ακτινολογικού Τμήματος Επιπέδου 3, Κτιρίου Α΄
Εγκατάσταση φυσικού αερίου στην κλινική του Ιατρικού Αθηνών επί της οδού Διστόμου 5-7 στο Μαρούσι Αττικής
Ανακαίνιση – επέκταση χώρων αξονικών τομογράφων και εγκαταστάση του νέου αξονικού Sensation 64 στην επί της οδού Διστόμου 5-7 Γενικής Κλινικής
Προσαρμογή των εγκαταστάσεων πυρασφαλείας του συγκροτήματος κτιρίων του Ιατρικού Αθηνών στο Μαρούσι στην εγκεκεριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη
Εκσυγχρονισμός Υποσταθμών της Γενικής Κλινικής Αμαρουσίου
Κατασκευή Οφθαλμολογικού Χειρουργείου Laser στο κτίριο Δ’ της Γενικής Κλινικής Αμαρουσίου
Ανακατασκευή χώρων πρώην Φυσιοθεραπείας της Γενικής Κλινικής Αμαρουσίου
Κατασκευή Επτά Ιατρείων επί της οδού Διστόμου 1
Κατασκευή Νέων Χειρουργείων, αποδυτηρίων και χώρου Αξονικού Τομογράφου στην επί της οδού Αντερσεν και Παπαδά Κλινικής Ψυχικού του Ιατρικού Αθηνών
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΑΕ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 2.403.00 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΡΟΥΣΙ - ΨΥΧΙΚΟ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2003 ΕΩΣ 2009

Περισσότερα έργα