ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ // ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκε το δίκτυο πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου στην Ολυμπία και συγκεκριμένα :

 • Δίκτυο υπογείων σωληνώσεων 4”, 6” και 8”, συνολικού μήκους 10.000 m.
 • Κατασκευή δύο πλήρων γεωτρήσεων
 • Κατασκευή διδύμου δεξαμενής αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 2.000 m3.
 • Κατασκευή δύο αντλιοστασίων με αντλίες, εφεδρικό Η/Ζ κλπ.
 • Ηλεκτρολογικές εργασίες καλωδιώσεων διανομής ελέγχου και αυτοματισμών των δύο γεωτρήσεων και των απαραίτητων πινάκων για όλο το δίκτυο.
 • Πλήρες δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών κρουνών.
CATEGORY: INDUSTRIAL & MEP
TYPE OF PROJECT: PUBLIC PROJECT
PROPRIETOR: MINISTRY OF CULTURE
BUDGET BEFORE VAT: 1.919.416 €
LOCATION: OLYMPIA

More projects

 • +
  KARDITSA GARDENS // CHP HYDROPONIC GREENHOUSE
 • +
  UNIVERSITY OF ATHENS STREET LIGHTING
 • +
  RESTORATION OF 76 UNCONTROLLED DISPOSAL AREAS IN PELOPONNESE
 • +
  B.B. ENERGY MANAGEMENT
 • +
  COCA COLA HELLAS // NEW OFFICE ELECTOMECHANICAL WORKS
 • +
  MONASTERY OF MEGA SPILEO
 • +
  LAVRIO TECHNOLOGY PARK
 • +
  PELLA ARCHEOLOGICAL MUSEUM
 • +
  RENOVATION OF KATO PATISIA METRO STATION
 • +
  3.3 MW PV STATION IN ARGOLIDA
 • +
  FUEL COMPONENT OVERHAUL REPAIR & TEST FACILITY AT THE HELLENIC AEROSPACE INDUSTRY
 • +
  CYPRUS SQUARE AT KERATSINI