ΕΑΒ: Fuel Component Overhaul Repair and Test Facility

Με το έργο αυτό κατασκευάσθηκαν οι νέες εγκαταστάσεις όπου στεγάζονται τα γραφεία και τα δοκιμαστήρια κινητήρων αεροσκαφών της 1-Source Aero Services στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία.

Το έργο αυτό περιλαμβάνει:

  • Ανέγερση 4 μεταλλικών κτιρίων για την στέγαση των δοκιμαστηρίων των αεροκινητήρων
  • Διαμόρφωση νέων χώρων γραφείων επιφανείας 800m2 εντός του υφισταμένου κτιρίου της ΕΑΒ
  • Κατασκευή πυροδιαμερισμάτων μεταξύ υφισταμένων και των νέων κτιρίων
  • Εγκατάσταση των δοκιμαστηρίων των αεροκινητήρων
  • Εγκατάσταση Κέντρων και δικτύων Πεπιεσμένου αέρα 12bar και 75bar
  • Κατασκευή δικτύων διανομής καυσίμων αεροσκαφών
  • Εκσυγχρονισμός των ΓΠΧΤ
  • Εγκατάσταση ειδικών συστημάτων πυρανίχνευσης, αυτόματης κατάσβεσης και BMS
  • Εγκατάσταση κεντρικού κλιματισμού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ & Η/Μ ΕΡΓΑ

Περισσότερα έργα