ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Με το έργο αυτό κατασκευάστηκε το εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Αργυρούπολης συνολικής επιφάνειας 3.000 m2.

Οικοδομικές εργασίες ολοκλήρωσης φέροντος οργανισμού, πλινθοδομές, επιχρίσματα, δάπεδα μαρμάρου, εξωτερικά υαλοπετάσματα, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, κλιματισμός, ηλεκτρικά, υδραυλικά, αποχετεύσεις, είδη υγιεινής, ανελκυστήρες, κυλιόμενες  κλίμακες – ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, υποσταθμός, πίνακες Μ.Τ. και Χ.Τ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 1.451.768 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1998

Περισσότερα έργα