ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ // ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ

Με την εργολαβία αυτή κατασκευάστηκε το δίκτυο πυρόσβεσης του αρχαιολογικού χώρου στην Ολυμπία και συγκεκριμένα :

  • Δίκτυο υπογείων σωληνώσεων 4”, 6” και 8”, συνολικού μήκους 10.000 m.
  • Κατασκευή δύο πλήρων γεωτρήσεων
  • Κατασκευή διδύμου δεξαμενής αποθήκευσης νερού χωρητικότητας 2.000 m3.
  • Κατασκευή δύο αντλιοστασίων με αντλίες, εφεδρικό Η/Ζ κλπ.
  • Ηλεκτρολογικές εργασίες καλωδιώσεων διανομής ελέγχου και αυτοματισμών των δύο γεωτρήσεων και των απαραίτητων πινάκων για όλο το δίκτυο.
  • Πλήρες δίκτυο πυροσβεστικών φωλιών και πυροσβεστικών κρουνών.
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΑΜΕΙΟ ΑΡ/ΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 1.919.416 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΟΛΥΜΠΙΑ

Περισσότερα έργα