ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 76 ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ

Έργα αποκατάστασης συνολικά εβδομήντα έξι ΧΑΔΑ στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 12.429.675 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 2015

Περισσότερα έργα