ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ // ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΑΕΡΟΔΙΑΔΡΟΜΟ & ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΟΥ Γ & Δ
WS 1053

Συγκεκριμένα κατασκευάστηκαν:

 • Δίκτυο Ηλεκτρικών καλωδίων {Duct Banks} μήκους 11.500 μέτρα
 • Δίκτυο ομβρίων, Ακαθάρτων, Πυρόσβεσης, Άρδευσης μήκους 1.500 μέτρα
 • Τοποθέτησης προκατασκευασμένων φρεατίων ηλεκτρικών καλωδίων κατά μήκος των
  αεροδιαδρόμων και των τροχιοδρόμων
 • Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης ανοιχτών τάφρων

Δαπάνη 2.076.054 €

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Α14 & Α15

Με το έργο αυτό κατασκευάστηκαν συλλεκτήρες Ομβρίων υδάτων (SWDS), ακαθάρτων (SW), αγωγοί ύδρευσης (PW), άρδευσης (IRR), αγωγοί πυρόσβεσης (FW) και σωληνώσεις ηλεκτρικών τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών αγωγών καθ ώς και το κύριο αντλιοστάσιο ομβρίων (Pumping station 1), στην κεντρική οδό πρόσβασης (Main Access Road) στο νέο αερολιμένα Αθηνών στα Σπάτα.

Δαπάνη: 1.671.184 € (στη δαπάνη του έργου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ενσωματωθέντα υλικά, τα οποία ήταν προμήθειας της αναδόχου Γερμανικής εταιρείας HOCHTIEF)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ
ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΡΓΟ
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟ ΦΠΑ: 3.747.238 €
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΠΑΤΑ
ΕΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 1998

Περισσότερα έργα

 • +
  ΚΗΠΟΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ // ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ ΜΕ ΣΗΘΥΑ
 • +
  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
 • +
  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΤΕΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • +
  B.B. ENERGY MANAGEMENT
 • +
  COCA COLA HELLAS // Η/Μ ΝΕΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
 • +
  ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟΥ
 • +
  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ
 • +
  ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ
 • +
  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΣΑΠ ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ
 • +
  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 76 ΧΑΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ
 • +
  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 3,3 MW ΣΤΗΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
 • +
  ΕΑΒ: Fuel Component Overhaul Repair and Test Facility